Email

Om

Den här hemsidan informerar om e-post!

Förkortning för elektronisk post, e-post eller e-mail är information som lagras på en dator som utbyts mellan två användare via telekommunikation. Mer tydligt så är e-post ett meddelande som kan innehålla text, filer, bilder eller andra bilagor som skickas via ett nätverk till en specifik individ eller grupp av individer.

Naturligtvis så kan man skriva på olika sätt beroende på vem man skickar e-post till men många skriver till myndigheter och företag på samma sätt som de gör till en nära vän.

Att skriva och ta emot mejl har blivit en del av vår vardag men när vi pratar om myndigheter och företag så finns det några etikettsregler man bör följa för att bli en kommunikationsexpert.

På den här sajten får du bland annat tips om hur du skriver ett korrekt företagsmejl på svenska.